Corona

Wat mag wel wat mag niet

Rond trainingen zijn er op dit moment veel onduidelijk heden. Ik hoop er hier een aantal te kunnen beantwoorden

Wanneer je de EHBO training voor je praktijk/ beroepsverreniging/ werk volgt dan horen de EHBO trainingen tot de essentiële trainingen. Zonder deze training kan en mag jij je beroep niet uitvoeren.

Door de branchevereniging BHV is de juridische status uitgezocht en hieronder staat een beknopte samenvatting

Noodzaak trainen:
In de Arbowet (artikel 15 lid 1) is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Veiligheidstrainingen zijn noodzakelijk voor continueren van de dagelijkse werkzaamheden binnen bedrijven en instellingen. Specifiek voor de veiligheid op de werkvloer. Iedere werkgever is verplicht om goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Ook in coronatijd. BHV’ers moeten altijd snel en adequaat kunnen handelen bij calamiteiten. Daarom moeten BHV’ers goed opgeleid zijn en regelmatig worden bijgeschoold.

 • Waar mag je bhv’ers/EHBO trainen tijdens lockdown?
  Tijdens de lockdown zijn een aantal plaatsen (ruimtes) gesloten en daarmee niet voor het publiek toegankelijk. Als gevolg van deze sluiting, mag niet overal meer worden geschoold en getraind. Om te kunnen bepalen waar de noodzakelijke veiligheidstrainingen wel mogen plaatsvinden, is het belangrijk dat te bepalen onder welke ruimte de beoogde trainingslocatie valt.
 • Als gevolg van de coronawet- en regelgeving zijn publieke plaatsen gesloten. Publieke plaatsen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij kun je denken aan winkels, cafés restaurants en theaters en klaslokalen. Voor een aantal publieke plaatsen is een uitzondering gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor opticiens en audiciens. Val je onder deze uitzondering, dan mag je open zijn.
 • Een besloten plaats (die niet een woning is), is niet voor iedereen toegankelijk. Bij een besloten plaats kun je denken aan een kantoorgebouw, loods of een school. Ook de trainingslocaties van veiligheidsopleiders vallen onder een besloten plaats. Dit geldt ook voor fabrieks- of bedrijfsruimten die niet vallen onder het begrip woning. Kantoorruimtes van publieke plaatsen vallen daarmee onder een besloten plaats.
 • Er mag dus getraind worden in een publieke plaats die valt onder de uitzondering of in een besloten plaats. Voor een besloten plaats geldt dat per zelfstandige binnenruimte maximaal 30 personen zijn toegestaan.
  Tijdens de training dient de 1,5 meter geborgd te worden tenzij sprake is van beroepsmatige werkzaamheden die noodzakelijk zijn en de veilige afstand niet mogelijk is. Dit houdt in dat de 1,5 meter-maatregel van toepassing is tenzij het echt niet anders kan. Van belang is dat de trainingen plaatsvinden volgens het brancheprotocol.

praktijkopleidingen voor beroepsonderwijs op basis van artikel 6.10, lid 2 onder b van de ministeriele regeling door laten gaan op de onderwijslocatie.

 • In mijn trainingsruimte is voldoende ruimte om 1,5 meter van elkaar te werken/zitten.
 • Praktijk oefeningen worden in groepen van max 6 gedaan, waardoor er voldoende ruimte is om te kunnen oefenen.
 • Praktische handelingen worden NIET op elkaar gedaan, meer op jezelf of door instructie naar een 'lotus'

Mocht je nog vragen hebben, schroom deze niet te mailen naar: info@fai-training.nl